You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

 ผู้บริหารพร้อมด้วยครูและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไท

ผู้บริหารพร้อมด้วยครูและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไท

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ผู้บริหารพร้อมด้วยครูและนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดหนองคาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย...
ร่วมยินดี นายธีรติ บรรณารักษ์ หนึ่งในผู้แทนเยาวชนพิการไทย เข้าแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๖๖

ร่วมยินดี นายธีรติ บรรณารักษ์ หนึ่งในผู้แทนเยาวชนพิการไทย เข้าแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายธีรติ บรรณารักษ์ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๒ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หนึ่งในผู้แทนเยาวชนพิการไทย...
๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

๑๓ ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย...
เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว เพื่อรับโอวาทและขวัญกำลังใจก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ ๒๓-๓๐ ตุลา

เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว เพื่อรับโอวาทและขวัญกำลังใจ

วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ แฟงชัยภูมิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ...
ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู

ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมกรี ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จังหวัดหนองบัวลำภู...
โครงการการแข่งขันทักษะวิชาการ “มหาไถ่วิชาการ”

โครงการการแข่งขันทักษะวิชาการ “มหาไถ่วิชาการ”

โครงการการแข่งขันทักษะวิชาการ “มหาไถ่วิชาการ” ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖
เปิดรับสมัครครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครครูผู้สอน สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ : - สำนักงาน : 094-264-7137, 084-599-8542 - ครูสังวาล นนทะบูรณ์ : 093-339-8837 - นายยุทธภูมิ ไกรหาญ : 064-812-5692
ขอขอบพระคุณ Mr. Hirokazu hata และคณะนักกีฬาจากประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของวิทยาลัยฯ

ขอขอบพระคุณ Mr. Hirokazu hata และคณะนักกีฬาจากประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงาน ของวิทยาลัยฯ

ขอขอบพระคุณ Mr. Hirokazu hata และคณะนักกีฬาจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ ที่เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงาน การเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตรถวีลแชร์และอุปกรณ์ที่ศูนย์เทคโนโลยีอุกรณ์เพื่อคนพิการ...
ครูและนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ (พิธีมิสซา) เพื่อรำลึกถึงคุณพ่อเรย์ บาทหลวงเรย์มอนล์ แอลลีน เบร็นนัน

ครูและนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ (พิธีมิสซา) เพื่อรำลึกถึงคุณพ่อเรย์ บาทหลวงเรย์มอนล์ แอลลีน เบร็นนัน

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ครูและนักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ (พิธีมิสซา) เพื่อรำลึกถึงคุณพ่อเรย์ บาทหลวงเรย์มอนล์ แอลลีน เบร็นนัน ณ วัดนักบุญอัลฟอลโซ จังหวัดหนองคาย
ขอขอบพระคุณ คุณกอบกิจ ครุวรรณ และคุณสุวภีร์ ครุวรรณ ที่นำหนังสือชุดสารานุกรมบริแทนนิกา ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน ๓๐ เล่ม

ขอขอบพระคุณ คุณกอบกิจ ครุวรรณ และคุณสุวภีร์ ครุวรรณ ที่นำหนังสือชุดสารานุกรมบริแทนนิกา ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน ๓๐ เล่ม

ขอขอบพระคุณ คุณกอบกิจ ครุวรรณ และคุณสุวภีร์ ครุวรรณ ที่นำหนังสือชุดสารานุกรมบริแทนนิกา ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน ๓๐ เล่ม พร้อมคู่มือการใช้งาน มามอบให้ห้องสมุดวิทยาลัยฯ เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า และมอบชุดถ้วยชา แก้วน้ำ...