You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

-

เข้าพบพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 นาย ชิด สุขหนู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยคณะครูในนามวิทยาลัยฯ ได้เข้าพบ นางบุปผา ทัพกฤษณ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย...
ตัดไม้

ตัดต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2567 นายอุรุยศ เอียสกุล นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย มอบหมายให้ นายอลงกรณ์ รัชตเมธี รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม...
ประชุมกรรมการ 67

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ในพระราชูปถัมภ์ มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาประจำปี ๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ ๑. แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา และโครงสร้างบุคลากรของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย...
050667

ขอขอบพระคุณ คุณพนมวรรณ วงษ์แสง

ขอขอบพระคุณ คุณพนมวรรณ วงษ์แสง ที่ได้นำไอศครีมชาเขียวมาเลี้ยงนักเรียน นักศึกษา คุณครู และบุคลากรทุกคน เนื่องในวันคล้ายวันเกิด
 ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิชาติ อินแสง

ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิชาติ อินแสง

 ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิชาติ อินแสง  ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1ใน12 ตัวแทนเยาวชนคนพิการไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี 2567 (2024 Global IT Challenge for Youth with Disabilities) ระหว่างวันที่...
เช้านี้ที่หนองคาย

รายการเช้านี้ที่หนองคาย

นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย และคณะครูจากวิทยาลัย เข้าร่วมจัดรายการวิทยุเช้านี้ที่หนองคายร่วมกับพิธีกร นางวัลลิกา กองสมบัติ ณ สถานีวิทยุ สวท.หนองคาย FM 90.50 คลิป Highlight การออกรายการ https://www.facebook.com/share/v...
1

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะครู บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา  
มอบกระเช้า

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

วันพุธที่ 15 พ.ค. 67 นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ และคณะครู เข้าพบ นางสาวอารียา นรินทร์ศิลป์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ...
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๙ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน...
กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗  วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เลขที่ ๒๐๓ หมู่ ๔ ซอยดอนแดงถ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐ กำหนดการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. -...