You are here

เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาสีภายใน “พระมหาไถ่เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562

เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันกีฬาสีภายใน “พระมหาไถ่เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งสร้างความสนุกสนาน เสียงหัวเราะให้กับเด็กๆ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานนี้ขึ้น

วันที่: 
03/02/2020

ภาพกิจกรรมล่าสุด