You are here

วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา

วันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓.คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ร่วมกันเวียนเทียน ถวายน้ำดื่ม กระเช้า และจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ณ วัดอรุณรังษี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันที่: 
08/02/2020

ภาพกิจกรรมล่าสุด