You are here

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมโครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมโครงการอบรมอัคคีภัยเบื้องต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฎิบัติตนเมื่อเจอเหตุอัคคีภัยในแก่นักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากร โดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดหนองคาย ให้เกียรติในการบรรยายและสาธิตการฝึกปฎิบัติตัวอย่างให้น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาดู

วันที่: 
15/12/2021

ภาพกิจกรรมล่าสุด