You are here

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบความรักความเมตตา ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้อพิเศษในกิจกรรมปาร์ตี้วันคล้ายวันเกิด

#ในคำอธิษฐานเปี่ยมด้วยความรักและความหวัง

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบความรักความเมตตา ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นมื้อพิเศษในกิจกรรมปาร์ตี้วันคล้ายวันเกิดของน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาที่เกิดในช่วงเดือนกรฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๔ ในวันนี้

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง สุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ตลอดจนแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง

#สุขสันต์วันคล้ายวันเกิด

วันที่: 
29/12/2021

ภาพกิจกรรมล่าสุด