You are here

ขอขอบพระคุณครอบครัวชำนาญธรรม ที่สละเวลามาเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งนำก๋วยเตี๋ยว ไอศกรีม เครื่องดื่ม และขนมวุ้น มาเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษา

ขอขอบพระคุณครอบครัวชำนาญธรรม ที่สละเวลามาเยี่ยมเยือนพร้อมทั้งนำก๋วยเตี๋ยว ไอศกรีม เครื่องดื่ม และขนมวุ้น มาเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษา เนื่องในโอกาสทำบุญอุทิศส่วนกุศล แด่ดวงวิญญาณโรซา ศศิธร ชำนาญธรรม ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕

โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ครอบครัวชำนาญธรรม ตลอดจนญาติมิตรทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญสืบไป มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง สุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ตลอดจนแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง

วันที่: 
08/01/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด