You are here

ขอขอบพระคุณคุณสุดารัตน์ การิสุข พร้อมครอบครัว ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษา

ขอขอบพระคุณคุณสุดารัตน์ การิสุข พร้อมครอบครัว ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ในเมนูข้าวผัดและผัดซีอิ้ว

โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้คุณสุดารัตน์ การิสุข พร้อมครอบครัว ตลอดจนญาติมิตรทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญสืบไป มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง สุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ตลอดจนแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง

วันที่: 
10/01/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด