You are here

ขอขอบพระคุณคุณสุเมท เถกิงสุข และคุณกฤษณะ สีกะมุท (คุณกอล์ฟ) พร้อมด้วยคณะทั้งสองครอบครัว

ขอขอบพระคุณคุณสุเมท เถกิงสุข และคุณกฤษณะ สีกะมุท (คุณกอล์ฟ) พร้อมด้วยคณะทั้งสองครอบครัว ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ ในเมนูข้าวมันไก่ ไอศกรีม ขนมไทย ขนมขบเคี้ยวและน้ำอัดลม

โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้คุณสุเมท เถกิงสุข และคุณกฤษณะ สีกะมุท พร้อมครอบครัว ตลอดจนญาติมิตรทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญสืบไป มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง สุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ตลอดจนแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง

วันที่: 
11/01/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด