You are here

ศิษย์เก่าและครอบครัว วาณิชย์ศิริ มาเลี้ยงอาหารกลางวันในเมนู ขนมจีน และไอศครี

วันจันทร์ ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางสาววานิสา จิตรปัญญา (พี่ดรีม) ศิษย์เก่าและครอบครัว วาณิชย์ศิริ  มาเลี้ยงอาหารกลางวันในเมนู ขนมจีน และไอศครีม

ขอขอบคุณพี่ดรีม และครอบครัวคุณวาณิชย์ศิริ ที่นึกถึงและสละเวลามาเยี่ยมเยือนน้อง ๆ คณะคุณครู ในวันนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้พี่ดรีม และครอบครัวคุณวาณิชย์ศิริ ตลอดจนญาติมิตรทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง สุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ตลอดจนคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง

วันที่: 
27/06/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด

คณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายละเอียด

 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัว

รายละเอียด

พระมหานันทวัตร ธมฺมปาโล พร้อมคณะพระสงฆ์และแม่ชี วัดดงพระโพนทอง จังหวัดหนองคาย นำนม ขนมขบเขี้ยว น้ำดื่ม มามอบให้นักเรียน นักศึกษา

รายละเอียด