You are here

คุณแก้ว พรมจักร์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันพุธ ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ คุณแก้ว พรมจักร์ และครอบครัว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันในเมนูข้าวเหนียว ไก่ทอด ลาบหมู และขนมหวานลอดช่อง จากร้านมินดึกหน้าวัดศรีคุณเมือง จังหวัดหนองคาย

ขอขอบพระคุณ คุณแก้ว พรมจักร์ และครอบครัว ที่นึกถึงน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาคนพิการ พร้อมทั้งมอบความรักความเมตตา สละเวลามามอบความสุขให้กับน้อง ๆ ในวันนี้

โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้คุณแก้ว พรมจักร์ และครอบครัว ตลอดจนญาติมิตรทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง สุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ตลอดจนคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง

วันที่: 
29/06/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด

คณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมต้อนรับว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รายละเอียด

 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัว

รายละเอียด

พระมหานันทวัตร ธมฺมปาโล พร้อมคณะพระสงฆ์และแม่ชี วัดดงพระโพนทอง จังหวัดหนองคาย นำนม ขนมขบเขี้ยว น้ำดื่ม มามอบให้นักเรียน นักศึกษา

รายละเอียด