You are here

คุณพงศกร เสียงเสนาะ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ในเมนูข้าวเหนียว ส้มตำ ปลาเผา แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ คุณพงศกร เสียงเสนาะ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ในเมนูข้าวเหนียว ส้มตำ ปลาเผา แก่นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

ขอขอบพระคุณ คุณพงศกร เสียงเสนาะ ที่นึกถึงน้อง ๆ นักเรียน นักศึกษาคนพิการ พร้อมทั้งสละเวลาประกอบอาหาร และจัดกิจกรรมมอบความสุขให้กับน้อง ๆ ในวันนี้

โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้คุณพงศกร เสียงเสนาะ พร้อมครอบครัว ตลอดจนญาติมิตร จงมีแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง สุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนา ตลอดจนคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายใด ๆ ทั้งปวง

วันที่: 
06/08/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด