You are here

ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ ณ โรงเรียนโรซาดิโอวิทยา จังหวัดหนองคาย

จันทร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายเกียรติศักดิ์ แฟงชัยภูมิ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติการค้ามนุษย์ ณ โรงเรียนโรซาดิโอวิทยา จังหวัดหนองคาย

วันที่: 
08/08/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด