You are here

อาจารย์ปรียานุช วงษ์ตาแพง (อาจารย์เอส) และคณะ ที่มองเห็นศักยภาพของน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาพิการ และให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบ

ขอขอบพระคุณ อาจารย์ปรียานุช วงษ์ตาแพง (อาจารย์เอส) และคณะ ที่มองเห็นศักยภาพของน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาพิการ และให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการออกแบบด้วยแอพลิเคชัน Canva Pro เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาต่อยอดด้านอาชีพและเพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ระหว่างเรียน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา

วันที่: 
20/09/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจจกรรมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และการป้องกันการค้ามนุษย์

รายละเอียด

คุณนภัสสร​ แสนโภชน์​ (ฟ้าใส)​ พร้อมครอบครัว ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ในเมนูส้มตำ หมี่ผัด ลูกชิ้นนึ่ง ขนม ส้มและเครื่องดื่ม

รายละเอียด

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คณะผู้บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

รายละเอียด