You are here

ขอขอบพระคุณอาจารย์สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ (อ.ตั๋น) ที่ได้มอบเครื่องเสียงพร้อมไมค์โครโฟนสำหรับการประชุม Conference

ขอขอบพระคุณอาจารย์สุภรธรรม มงคลสวัสดิ์ (อ.ตั๋น) ที่ได้มอบเครื่องเสียงพร้อมไมค์โครโฟนสำหรับการประชุม Conference ให้กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เพื่อใช้ในห้องประชุม สำหรับการประชุมทั้ง Onsite และ Online

วันที่: 
22/09/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจจกรรมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และการป้องกันการค้ามนุษย์

รายละเอียด

คุณนภัสสร​ แสนโภชน์​ (ฟ้าใส)​ พร้อมครอบครัว ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ในเมนูส้มตำ หมี่ผัด ลูกชิ้นนึ่ง ขนม ส้มและเครื่องดื่ม

รายละเอียด

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คณะผู้บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

รายละเอียด