You are here

พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ

#มหาไถ่วิชาการ NRTC AWARD ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยนางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะการแข่งขันแต่ละรายการ และร่วมถ่ายภาพหมู่ในลำดับสุดท้าย เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ

วันที่: 
27/09/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนพิการตัวแทนจังหวัดหนองคาย ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “"กาญจนิกาเกมส์"

รายละเอียด

ขอขอบพระคุณ คุณครูเพียรพร มาลาอบ พร้อมวิทยากรและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย ที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำแซนวิช

รายละเอียด

ขอขอบพระคุณ คุณเยาวภา เป็นสุขเลิส พร้อมคณะที่นำขนมมามอบให้วิทยาลัย เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษารับประทาน

รายละเอียด