You are here

พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

พิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ

#มหาไถ่วิชาการ NRTC AWARD ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยนางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งมอบวุฒิบัตรประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะการแข่งขันแต่ละรายการ และร่วมถ่ายภาพหมู่ในลำดับสุดท้าย เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ

วันที่: 
27/09/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจจกรรมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และการป้องกันการค้ามนุษย์

รายละเอียด

คุณนภัสสร​ แสนโภชน์​ (ฟ้าใส)​ พร้อมครอบครัว ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ในเมนูส้มตำ หมี่ผัด ลูกชิ้นนึ่ง ขนม ส้มและเครื่องดื่ม

รายละเอียด

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คณะผู้บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

รายละเอียด