You are here

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ

#มหาไถ่วิชาการ NRTC AWARD ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

#ภาควิชาการ 1. ภาษาไทย  2. ภาษาอังกฤษ 3. คณิตศาสตร์  4. ความรู้รอบตัว

#ภาคทักษะวิชาชีพ ได้แก่ 1.การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro

                                      2. การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมกราฟิก

                                      3. การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ

                                      4. การแข่งขันทักษะการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ  

                                       5. การเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรม adobe dreamweaver    

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันที่: 
27/09/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด

แข่งขันทักษะวิชาชีพ การออกแบบและการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โมชั่นกราฟิก

รายละเอียด

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนพิการตัวแทนจังหวัดหนองคาย ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “"กาญจนิกาเกมส์"

รายละเอียด

ขอขอบพระคุณ คุณครูเพียรพร มาลาอบ พร้อมวิทยากรและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย ที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำแซนวิช

รายละเอียด