You are here

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการและทักษะวิชาชีพ

#มหาไถ่วิชาการ NRTC AWARD ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

#ภาควิชาการ 1. ภาษาไทย  2. ภาษาอังกฤษ 3. คณิตศาสตร์  4. ความรู้รอบตัว

#ภาคทักษะวิชาชีพ ได้แก่ 1.การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมออกแบบงาน 3 มิติ ด้วยโปรแกรม SketchUp Pro

                                      2. การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมกราฟิก

                                      3. การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ

                                      4. การแข่งขันทักษะการถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ  

                                       5. การเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรม adobe dreamweaver    

ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันที่: 
27/09/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจจกรรมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และการป้องกันการค้ามนุษย์

รายละเอียด

คุณนภัสสร​ แสนโภชน์​ (ฟ้าใส)​ พร้อมครอบครัว ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ในเมนูส้มตำ หมี่ผัด ลูกชิ้นนึ่ง ขนม ส้มและเครื่องดื่ม

รายละเอียด

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คณะผู้บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

รายละเอียด