You are here

คณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ คณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานในโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ศูนย์วิชาการที่ ๔ จังหวัดหนองคาย

ขอขอบพระคุณ นายจักรกฤษ เพชรนาดี นางรัตนา สังข์เจริญ พลังงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าที่ทุกท่าน ที่ให้การต้อนรับและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานให้แก่น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษา

วันที่: 
28/09/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจจกรรมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และการป้องกันการค้ามนุษย์

รายละเอียด

คุณนภัสสร​ แสนโภชน์​ (ฟ้าใส)​ พร้อมครอบครัว ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ในเมนูส้มตำ หมี่ผัด ลูกชิ้นนึ่ง ขนม ส้มและเครื่องดื่ม

รายละเอียด

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คณะผู้บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

รายละเอียด