You are here

ทัศนศึกษาในโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายละอุทยานเทวาลัย ณ ศาลาแก้วกู่ หรือวัดแขก จังหวัดหนองคาย

คณะครู นักเรียนนักศึกษา เดินทางไปทัศนศึกษาในโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย และอุทยานเทวาลัย ณ ศาลาแก้วกู่ หรือวัดแขก จังหวัดหนองคาย

#ศาลาแก้วกู่

#พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคาย

วันที่: 
28/09/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจจกรรมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และการป้องกันการค้ามนุษย์

รายละเอียด

คุณนภัสสร​ แสนโภชน์​ (ฟ้าใส)​ พร้อมครอบครัว ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ในเมนูส้มตำ หมี่ผัด ลูกชิ้นนึ่ง ขนม ส้มและเครื่องดื่ม

รายละเอียด

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คณะผู้บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

รายละเอียด