You are here

ขอขอบพระคุณ ร้านต้อยอาหารทะเล จังหวัดหนองคาย ที่มอบวัตถุดิบอาหารทะเล เพื่อประกอบอาหารในกิจกรรมปาร์ตี้งานวันเกิดสำหรับน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษา

ขอขอบพระคุณ ร้านต้อยอาหารทะเล จังหวัดหนองคาย ที่มอบวัตถุดิบอาหารทะเล เพื่อประกอบอาหารในกิจกรรมปาร์ตี้งานวันเกิดสำหรับน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษา ในช่วงเย็นวันนี้ และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสำหรับน้อง ๆ ในวันนี้

วันที่: 
30/09/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจจกรรมรณรงค์เพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และการป้องกันการค้ามนุษย์

รายละเอียด

คุณนภัสสร​ แสนโภชน์​ (ฟ้าใส)​ พร้อมครอบครัว ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ในเมนูส้มตำ หมี่ผัด ลูกชิ้นนึ่ง ขนม ส้มและเครื่องดื่ม

รายละเอียด

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) คณะผู้บริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

รายละเอียด