You are here

ดำเนินการกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนงคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ดำเนินการกิจกรรมโครงการปัจฉิมนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เพื่อสรุปผลและรายงานผลการประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีนางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีะร้อมทั้งกล่าวเปิดโครงการกิจกรรม และนายเมืองแมน กุหล้า รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินงานโครงการ

วันที่: 
04/10/2022

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนพิการตัวแทนจังหวัดหนองคาย ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “"กาญจนิกาเกมส์"

รายละเอียด

ขอขอบพระคุณ คุณครูเพียรพร มาลาอบ พร้อมวิทยากรและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย ที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำแซนวิช

รายละเอียด

ขอขอบพระคุณ คุณเยาวภา เป็นสุขเลิส พร้อมคณะที่นำขนมมามอบให้วิทยาลัย เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษารับประทาน

รายละเอียด