You are here

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาทุกคน ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อวท.วทมน. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาทุกคน ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อวท.วทมน. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ในวันเสาร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น

ณ อาคารท่อน้ำไทย ๕๐ ปี

วันที่: 
19/06/2023

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนพิการตัวแทนจังหวัดหนองคาย ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “"กาญจนิกาเกมส์"

รายละเอียด

ขอขอบพระคุณ คุณครูเพียรพร มาลาอบ พร้อมวิทยากรและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย ที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำแซนวิช

รายละเอียด

ขอขอบพระคุณ คุณเยาวภา เป็นสุขเลิส พร้อมคณะที่นำขนมมามอบให้วิทยาลัย เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษารับประทาน

รายละเอียด