You are here

ขอขอบพระคุณ คุณดารณีย์ แสนโภชน์ พร้อมครอบครัว ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

ขอขอบพระคุณ คุณดารณีย์ แสนโภชน์ พร้อมครอบครัว ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ให้กับน้อง ๆ ได้รับประทานในวันนี้

โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่าน ครอบครัว ตลอดจนญาติมิตรทุกท่าน จงมีแต่ความสุข มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง เจริญมั่นคงในหน้าที่การงาน สุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

วันที่: 
08/07/2023

ภาพกิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา

รายละเอียด

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสังฆทานและเวียนเทียน

รายละเอียด

ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/67

รายละเอียด