You are here

ขอขอบพระคุณมูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน จังหวัดหนองคาย

ขอขอบพระคุณมูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน จังหวัดหนองคาย ที่นำผลไม้ ขนมถ้วยฟูมาให้น้อง ๆ ได้รับประทานในวันนี้ พร้อมทั้งนำพืชผักและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมามอบให้วิทยาลัยเพื่อเป็นวัสถุดิบในการประกอบอาหารแก่นักเรียนนักศึกษา โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้ท่าน ครอบครัว ตลอดจนญาติมิตร จงมีแต่ความสุข มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง เจริญมั่นคงในหน้าที่การงาน สุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ

วันที่: 
25/08/2023

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ภาพบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 1/67

รายละเอียด

รับฟังโอวาทจากผู้ว่าราชการจังหวัด

รายละเอียด

รับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗

รายละเอียด