You are here

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนพิการตัวแทนจังหวัดหนองคาย ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “"กาญจนิกาเกมส์"

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนพิการตัวแทนจังหวัดหนองคาย ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “"กาญจนิกาเกมส์" โดยนายสายัณห์ มัครมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดหนองคาย ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาตัวแทนจังหวัดหนองคาย ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๘ "กาญจนิกาเกมส์" โดยได้รับเหรียญรางวัลดังนี้

จำนวน ๒ เหรียญทอง

- กีฬากรีฑา ชนิดกีฬาทุ่มน้ำหนัก ชาย F ๔๔ คือ นายธัญดรัย อินทรักษา

- กีฬากรีฑา ชนิดกีฬาขว้างจักร ชาย F ๔๔ คือ นายธัญดรัย อินทรักษา

จำนวน ๑ เหรียญเงิน

- กีฬากรีฑา ชนิดกีฬาขว้างจักร ชาย พิการทางสมอง F ๓๘ คือ นายยุทธภูมิ ไกรหาญจำนวน ๒ เหรียญทองแดง

- กีฬาเปตอง ประเภทบุคคลหญิง พิการทางหู คือ นางสาววรรณิสา พวงทวี

- กีฬายกน้ำหนัก พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ รุ่นไม่เกิน ๔๙ กก. บุคคลชาย (สแนซท์) คือ นายณัฐวุฒิ โกฏหอม

#การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 #กาญจนิกาเกมส์

วันที่: 
13/09/2023

ภาพกิจกรรมล่าสุด

ขอขอบพระคุณ คุณครูเพียรพร มาลาอบ พร้อมวิทยากรและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย ที่เข้ามาถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำแซนวิช

รายละเอียด

ขอขอบพระคุณ คุณเยาวภา เป็นสุขเลิส พร้อมคณะที่นำขนมมามอบให้วิทยาลัย เพื่อให้น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษารับประทาน

รายละเอียด

ขอขอบพระคุณ คุณจักรกฤษณ์ และคุณสุวาสินีย์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ พร้อมครอบครัว ที่นำนำขนมและน้ำอัดลมมาให้น้อง ๆ นักเรียนนักศึกษา

รายละเอียด