You are here

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดรับสมัครคนพิการที่เข้าศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดรับสมัครคนพิการที่เข้าศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ประชาสัมพันธ์

สำหรับน้อง ๆ คนพิการที่กำลังมองหาหรือตัดสินใจเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖

โอกาสมาถึงแล้วค่ะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดรับสมัครคนพิการที่เข้าศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 โทรศัพท์/โทรสาร : ๐๔๒-๔๖๕ ๖๔๕

 มีอถือ : ๐๙๔-๒๖๔ ๗๑๓๗, ๐๘๔-๕๙๙ ๘๕๔๙

 https://www.facebook.com/NRTC2018/ 

 เพจเฟสบุ๊ค : วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

รีบมาสมัครกันได้เลย

#คนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 

#เด็กพิการเรียนที่ไหนดี 

#เรียนจบมีงานทำ

#วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

วันที่: 
14/10/2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ประกาศรับสมัคร นักการ,คนสวน

ประกาศรับสมัคร นักการภารโรง และ คนสวน

รายละเอียด
มอบกระเช้า

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

รายละเอียด
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

รายละเอียด