You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๙ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน...
กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

กำหนดการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗  วันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เลขที่ ๒๐๓ หมู่ ๔ ซอยดอนแดงถ ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐ กำหนดการ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. -...
ขอขอบพระคุณ คุณเบลค เฟรเดอริกสันอาสาสมัครจาก มูลนิธิโอเพ่นมายด์โปรเจ็คส์ (ประเทศไทย)

ขอขอบพระคุณ คุณเบลค เฟรเดอริกสันอาสาสมัครจาก มูลนิธิโอเพ่นมายด์โปรเจ็คส์ (ประเทศไทย)

ขอขอบพระคุณ คุณเบลค เฟรเดอริกสันอาสาสมัครจาก มูลนิธิโอเพ่นมายด์โปรเจ็คส์ (ประเทศไทย) ที่ระลึกถึงน้อง ๆ คนพิการและเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา มอบเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ จำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท เนื่องในโอกาสทำบุญ โอกาสนี้...
เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ระดับ ปวช. ปวส.

เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ระดับ ปวช. ปวส.

มาเรียนด้วยกันนะคะ  วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเปิดรับสมัคร #ผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)...
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม และอาจารย์ ดร. สุธิรา จันทร์ปุ่ม คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม และอาจารย์ ดร. สุธิรา จันทร์ปุ่ม คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเชนทร์ จันทร์ปุ่ม และอาจารย์ ดร. สุธิรา จันทร์ปุ่ม คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่นำข้าวสารจ้าว จำนวน ๓ กระสอบ กระสอบละ ๔๕ กิโลกรัม และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน ๔ กล่อง มาบริจาคให้กับวิทยาลัยฯ...
พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ และนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยนางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...
ขอขอบพระคุณ คุณลิขิต ทักษิณ พร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียนนักศึกษา

ขอขอบพระคุณ คุณลิขิต ทักษิณ พร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียนนักศึกษา

ขอขอบพระคุณ คุณลิขิต ทักษิณ พร้อมครอบครัว ที่สละเวลาเข้ามาเยี่ยมเยือนและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน ในเมนูต้มแซ่บ ลาบหมู และของหวานไอศกรีม แก่นักเรียนนักศึกษา ในวันนี้ โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก...
ขอขอบพระคุณ คุณยมลกร มิตรรัตน์ ร้อยตำรวจเอกสุขระจักษ์ มิตรรัตน์ และคุณสุชาวดี โพธิ์ชาเนตร ได้นำเงินมอบให้วิทยาลัยฯ จำนวนเงิน 10,

ขอขอบพระคุณ คุณยมลกร มิตรรัตน์ ร้อยตำรวจเอกสุขระจักษ์ มิตรรัตน์ และคุณสุชาวดี โพธิ์ชาเนตร ได้นำเงินมอบให้วิทยาลัยฯ จำนวนเงิน 10,000 บาท

ขอขอบพระคุณ คุณยมลกร มิตรรัตน์ ร้อยตำรวจเอกสุขระจักษ์ มิตรรัตน์ และคุณสุชาวดี โพธิ์ชาเนตร ที่ระลึกถึงน้อง ๆ คนพิการและเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา มอบเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของวิทยาลัยฯ จำนวนเงิน 10,000 บาท เนื่องในโอกาสทำบุญ โอกาสนี้...
คุณพ่อวิบูลย์ ลิมปนวุติ รองประธานกรรมการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมคณะ

คุณพ่อวิบูลย์ ลิมปนวุติ รองประธานกรรมการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมคณะ

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อวิบูลย์ ลิมปนวุติ รองประธานกรรมการมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พร้อมคณะ ที่เดินทางมาเยี่ยมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
 ผู้บริหาร ครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร้อยใจภักดิ์ ถวายกำลังใจ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร้อยใจภักดิ์ ถวายกำลังใจ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ

วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกิจกรรมร้อยใจภักดิ์ ถวายกำลังใจ...