You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดรับสมัคร #ผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพื่อเข้าเรียน ในหลักสูตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดรับสมัคร #ผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพื่อเข้าเรียน ในหลักสูตร (ปวช.และ ปวส.)

#ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้พิการเข้าเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปเปิดรับสมัคร #ผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)...
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้พิการเข้าเรียน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูประถัมภ์ฯ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้พิการเข้าเรียน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูประถัมภ์ฯ

#ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้พิการเข้าเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูประถัมภ์ฯ เปิดรับสมัคร #ผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(...
ส่งมอบ QR CODE #บริจาคเติมบุญ ธนาคารกรุงไทย

ส่งมอบ QR CODE #บริจาคเติมบุญ ธนาคารกรุงไทย

ส่งมอบ QR CODE #บริจาคเติมบุญ ธนาคารกรุงไทย #ขอขอบพระคุณ คุณภัทราณี อารมย์ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย และคณะพนักงาน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณาจารย์และนักเรียนพิการทางร่างกาย ที่วิทยาลัยฯ ของเรา ในบ่ายวันนี้ (15 ม.ค. 64)...
เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อเข้าเรียน

เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อเข้าเรียน

ประชาสัมพันธ์ #เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อเข้าเรียน #เรียนฟรี #มีอาหาร 3 มื้อ #ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม #เรียนจบหางานให้ทำ #ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
logo

เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด  
นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย โดยมี นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ...
ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย บริษัทอมตะ คอร์ปอเรซัน จำกัด(มหาชน) และสำนักงานส่งเสริ

บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อโอกาสในการจ้างงานแก่บัณฑิตอาชีวะพันธ์ใหม่

                   วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย บริษัทอมตะ คอร์ปอเรซัน จำกัด(มหาชน)...
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระเกษมสำราญ พระพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง...
ร้านโต้งหนองคายบาร์เบอร์บริการตัดผมฟรี

ร้านโต้งหนองคายบาร์เบอร์บริการตัดผมฟรี

วันที่ ๒ มิถุนายน 2563 ร้าน โต้งหนองคายบาร์เบอร์ จังหวัดหนองคาย ได้เข้ามาบริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนนักศึกษา รวมทั้งบุคลากรที่สนใจ​ ในโอกาสนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ท่าน...
คุณเพ็ญเพชร ไกรหาญ และครอบครัว ได้บริจาคข้าวสารเหนียว จำนวน 44 กิโลกรัม ข้าวสารจ้าว จำนวน 25.5 กิโลกรัม ไข่ไก่ จำนวน 8 แผง และบะ

คุณเพ็ญเพชร ไกรหาญ และครอบครัว ได้บริจาคข้าวสารเหนียว จำนวน 44 กิโลกรัม ข้าวสารจ้าว จำนวน 25.5 กิโลกรัม ไข่ไก่ จำนวน 8 แผง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1 ลัง ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

วัน เสาร์ ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ คุณเพ็ญเพชร ไกรหาญ และครอบครัว ได้บริจาคข้าวสารเหนียว จำนวน ๔๔ กิโลกรัม ข้าวสารจ้าว จำนวน ๒๕.๕ กิโลกรัม ไข่ไก่ จำนวน ๘ แผง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน ๑ ลัง ให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย...