You are here

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

มอบกระเช้า

วันพุธที่ 15 พ.ค. 67

นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ และคณะครู เข้าพบ นางสาวอารียา นรินทร์ศิลป์

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย

ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย

เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมการฝึกอาชีพต่างๆ​ ภายใน​ศูนย์​ฯ​ เพื่อเป็นแนวทางในบูรณาการ​การพัฒนา​ศักยภาพ​ของ​คนพิการ​ และส่งเสริมงานด้านอาชีพอย่างยั่งยืน

วันที่: 
15/05/2024

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

050667

ขอขอบพระคุณ คุณพนมวรรณ วงษ์แสง

รายละเอียด
 ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิชาติ อินแสง

ขอแสดงความยินดีกับ นายอภิชาติ อินแสง

รายละเอียด
เช้านี้ที่หนองคาย

รายการเช้านี้ที่หนองคาย

รายละเอียด