You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนและส่งเสริมให้พื้นที่สำหรับวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการจากนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หน

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนและส่งเสริมให้พื้นที่สำหรับวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือคนพิการจากนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

ขอขอบพระคุณ คุณปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดหนองคาย และคุณอนุชิต สกุลคู กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจอัศวรรณ และผู้บริหารทุกท่าน...
รับสมัครด่วน  - ครูภาษาไทย  - ครูภาษาอังกฤษ   - ครูคอมพิวเตอร์ (มีประสบการณ์สอนพิจารณาเป็นพิเศษ)

รับสมัครด่วน - ครูภาษาไทย - ครูภาษาอังกฤษ - ครูคอมพิวเตอร์ (มีประสบการณ์สอนพิจารณาเป็นพิเศษ)

รับสมัครด่วน - ครูภาษาไทย - ครูภาษาอังกฤษ  - ครูคอมพิวเตอร์   (มีประสบการณ์สอนพิจารณาเป็นพิเศษ)  มีใจรักในการสอน มีจิตสาธารณะ อาหาร ที่พักฟรี โทร 042 465 645  เบอร์มือถือสำนักงาน 094 264 7137
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดรับสมัคร #ผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพื่อเข้าเรียน ในหลักสูตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดรับสมัคร #ผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพื่อเข้าเรียน ในหลักสูตร (ปวช.และ ปวส.)

#ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้พิการเข้าเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปเปิดรับสมัคร #ผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)...
ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้พิการเข้าเรียน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูประถัมภ์ฯ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้พิการเข้าเรียน ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูประถัมภ์ฯ

#ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้พิการเข้าเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูประถัมภ์ฯ เปิดรับสมัคร #ผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(...
ส่งมอบ QR CODE #บริจาคเติมบุญ ธนาคารกรุงไทย

ส่งมอบ QR CODE #บริจาคเติมบุญ ธนาคารกรุงไทย

ส่งมอบ QR CODE #บริจาคเติมบุญ ธนาคารกรุงไทย #ขอขอบพระคุณ คุณภัทราณี อารมย์ ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย และคณะพนักงาน ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมเยือนคณาจารย์และนักเรียนพิการทางร่างกาย ที่วิทยาลัยฯ ของเรา ในบ่ายวันนี้ (15 ม.ค. 64)...
เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อเข้าเรียน

เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อเข้าเรียน

ประชาสัมพันธ์ #เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อเข้าเรียน #เรียนฟรี #มีอาหาร 3 มื้อ #ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อม #เรียนจบหางานให้ทำ #ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
logo

เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด  
นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมด้วยคณะได้มาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย โดยมี นางสาวสัมฤทธิ์ ศิริรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ...
ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย บริษัทอมตะ คอร์ปอเรซัน จำกัด(มหาชน) และสำนักงานส่งเสริ

บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลเพื่อโอกาสในการจ้างงานแก่บัณฑิตอาชีวะพันธ์ใหม่

                   วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ อาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดหนองคาย บริษัทอมตะ คอร์ปอเรซัน จำกัด(มหาชน)...
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระเกษมสำราญ พระพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง...