You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการจัดการองค์ความรู้ ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์

อบรมหลักสูตร “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์”

นางสาวทวินันท์ โวหาร และนางสาวศรานันท์ ชาญนรา ครูบรรณารักษ์ประจำห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคายเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ...
คุณธรรมอัตลักษณ์ประจำวิทยาลัย

ประกาศใช้ คุณธรรมอัตลักษณ์ประจำวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ประกาศใช้ "มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา" เป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ประจำวิทยาลัย ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เปิดรับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ด่วน

เปิดรับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เปิดรับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง ่ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางต่างๆตามที่ติดประกาศ