You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที ๒ เมษายน ๒๕๖๓ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ทรงพระเจริญ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย  
เปิดรับสมัครคนพิการเข้าศึกษาต่อ

เปิดรับสมัครคนพิการเข้าศึกษาต่อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เปิดรับสมัครคนพิการเข้าศึกษาต่อ  หลักสูตรที่เปิด ๑. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) ๒. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.) ๓. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คนพิการที่ไม่ได้เรียนหนังสือ อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป) ๔. หลักสูตรระยะสั้นช่างเชื่อม/ช่างวีลแชร์
รับสมัครด่วน

รับสมัครด่วน

รับสมัครด่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ทั่วไป 1 ตำแหน่ง (มีใบขับขี่รถยนต์พิจารณาเป็นพิเศษ) - แม่ครัว 1 ตำแหน่ง - ครูโปรแกรมเมอร์ 1 ตำแหน่ง (คนพิการ) - คนสวน 2 ตำแหน่ง (คนพิการ)
วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ร.10

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอ เดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ หนองคาย
รับสมัครคนพิการ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เข้าเรียนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เข้าเรียนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเปิดรับคนพิการที่ไม่ได้เรียนหนังสือเข้าเรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒...
สอบรับนักเรียนใหม่

การสอบรับนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ตลอดเดือนมีนาคม-พฤษภาคม โดยในวันที่ ๓๐...
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เข้าเรียนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เข้าเรียนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เข้าเรียนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเปิดรับคนพิการที่ไม่ได้เรียนหนังสือเข้าเรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒...
กิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม การสอบรับนักเรียนเข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

ประมวลภาพกิจกรรม การสอบรับนักเรียนเข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
รับสมัครสอบคนพิการเข้าเรียน

รับสมัครสอบคนพิการเข้าเรียน

รับสมัครสอบคนพิการเข้าเรียน หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน หลักสูตรเบเกอรี่ (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตรช่างวีลแชร์ (หลักสูตรระยะสั้น) สนามสอบ...