You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอขอบพระคุณ คุณแม่คมคาย พุฒิสันติกุล ที่นำข้าวสารเหนียว และข้าวสารจ้าว มอบให้วิทยาลัยฯ

ขอขอบพระคุณ คุณแม่คมคาย พุฒิสันติกุล ที่นำข้าวสารเหนียว และข้าวสารจ้าว มอบให้วิทยาลัยฯ

ขอขอบพระคุณ คุณแม่คมคาย พุฒิสันติกุล ที่นำข้าวสารเหนียว และข้าวสารจ้าว จำนวนอย่างละ ๑๒ กิโลกรัม มามอบให้วิทยาลัยในวันนี้ โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้คุณแม่คมคาย พุฒิสันติกุล พร้อมครอบครัว...
กิจกรรมไหว้ครูและรับศิษย์

กิจกรรมไหว้ครูและรับศิษย์

กิจกรรมไหว้ครูและรับศิษย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  นักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีไหว้ครู พิธีการที่ศิษย์แสดงความเคารพและยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้...
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๕ พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร...
กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา นำนักเรียนประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องใน #วันวิสาขบูชา

กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา นำนักเรียนประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมาหไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา นำนักเรียนประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องใน #วันวิสาขบูชา ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า...
จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖  โดย...
ค่ายคัดเลือกผู้แทนเยาวชนพิการไทยเข้าร่วมการแข่งขันความท้าทายทางเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ประจำปี ๒๕๖๖

ยินดีกับนายธีรติ บรรณารักษ์ ได้ตั๋วไปรอบคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่ง GITC 2023 ระดับนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับ นายธีรติ บรรณารักษ์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.๒ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับนานาชาติ หากผ่าน ด่านต่อไปจะไปแข่งที่เมืองอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์...
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยกรวด-ทราย โรงแรมพลอยอินน์ บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยกรวด-ทราย โรงแรมพลอยอินน์ บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลอยกรวด-ทราย โรงแรมพลอยอินน์ บริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภค ประกอบด้วย ไข่ไก่ ๑๕ แผง มาม่า ๗๒ ถ้วย ขนมปี๊บ ๒ ปี๊บ น้ำอัดลด ๗ แพ็ค น้ำดื่ม ๗ แพ็ค และผ้าขนหนู จำนวน ๘๔ ผืน...
ครอบครัวผู้ปกครองของนายอดิศร พลชา นักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ นำของอุปโภคบริโภคมาบริจาคให้กับวิทยาลัย

ครอบครัวผู้ปกครองของนายอดิศร พลชา นักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ นำของอุปโภคบริโภคมาบริจาคให้กับน้อง ๆ นักเรียนพิการ

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ครอบครัวผู้ปกครองของนายอดิศร พลชา (น้องตี๋) นักเรียนระดับชั้น ปวช.๑ นำขนม นมกล่อง น้ำดื่ม และของอุปโภคบริโภคมาบริจาคให้กับวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาพิการ ได้รับประทานและได้ใช้ประโยชน์ต่อไป ในโอกาสนี้...
คุณวรเชษฐ์ ปรือทอง พร้อมคณะญาติมิตร บริจาคขนม นมกล่อง อุปกรณ์การเรียนและสนับสนุนทุนการศึกษา

คุณวรเชษฐ์ ปรือทอง พร้อมคณะญาติมิตร บริจาคขนม นมกล่อง อุปกรณ์การเรียนและสนับสนุนทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คุณวรเชษฐ์ ปรือทอง พร้อมคณะญาติมิตร ได้นำขนม นมกล่อง พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียน และสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๕,๐๐๐ บาท โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก...
คุณ Ron Small เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

คุณ Ron Small เยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

วันศุกร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คุณ Ron Small แขกคนสำคัญอีกหนึ่งท่านที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการฝึกอาชีพคนพิการตั้งแต่สมัยที่คุณพ่อเรย์ยังมีชีวิตอยู่ ท่านเดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ...