You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาพิการ

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาพิการ

#ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาพิการ ขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาตามกำลังศรัทธา สามารถร่วมบริจาคได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย...
มาตรการการป้องกันการติดเซื้อโรคระบาด COVID-19

มาตรการการป้องกันการติดเซื้อโรคระบาด COVID-19

ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเซื้อโรคระบาด COVID-19 เพื่อตัวท่านและคน ที่ท่านรัก
เชิญร่วมบริจาคช่วยน้องผู้พิการสู้ภัยโควิด-19

เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือน้องผู้พิการสู้ภัยโควิด-19

เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือน้องผู้พิการสู้ภัยโควิด-19
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันต่อต้านยาเสพติดโลก

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันต่อต้านยาเสพติดโลก

สาร จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๔ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
#ประชาสัมพันธ์ กำหนดการการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่

กำหนดการการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่

#ประชาสัมพันธ์ กำหนดการการรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในวันศุกร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาเปิดรับสมัครคนพิการเข้าเรียน รอบพิเศษ (วันนี้ - 1 มิถุนายน 2564) ก่อนเปิดภาคเรียน

ขยายเวลาเปิดรับสมัครคนพิการเข้าเรียน รอบพิเศษ (วันนี้ - 1 มิถุนายน 2564) ก่อนเปิดภาคเรียน

#ประชาสัมพันธ์ #ขยายเวลาเปิดรับสมัครคนพิการเข้าเรียน รอบพิเศษ (วันนี้ - 1 มิถุนายน 2564) #ก่อนเปิดภาคเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี #เปิดรับสมัคร #...
#เชิญร่วมบริจาค #ช่วยหนูสู้ภัยโควิดเพื่อน้องๆคนพิการ

#เชิญร่วมบริจาค #ช่วยหนูสู้ภัยโควิดเพื่อน้องๆคนพิการ

#เชิญร่วมบริจาค #ช่วยหนูสู้ภัยโควิดเพื่อน้องๆคนพิการ ท่านสามารถช่วยเหลือน้อง ๆ ได้ทุกช่องทาง อาทิ #ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาหรือการดำเนินงาน ธนาคารกรุงไทย สาขาหนองคาย เลขที่บัญชี 295-6-00370-4 ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่...
#ประกาศ กำหนดการ การรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

#ประกาศ กำหนดการ การรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

#ประกาศ กำหนดการ การรับรายงานตัวและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรม สายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรม สายอาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔