You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร.10

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอ เดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ หนองคาย
รับสมัครคนพิการ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เข้าเรียนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เข้าเรียนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเปิดรับคนพิการที่ไม่ได้เรียนหนังสือเข้าเรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒...
สอบรับนักเรียนใหม่

การสอบรับนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ตลอดเดือนมีนาคม-พฤษภาคม โดยในวันที่ ๓๐...
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เข้าเรียนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เข้าเรียนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เข้าเรียนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเปิดรับคนพิการที่ไม่ได้เรียนหนังสือเข้าเรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒...
กิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม การสอบรับนักเรียนเข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

ประมวลภาพกิจกรรม การสอบรับนักเรียนเข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
รับสมัครสอบคนพิการเข้าเรียน

รับสมัครสอบคนพิการเข้าเรียน

รับสมัครสอบคนพิการเข้าเรียน หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน หลักสูตรเบเกอรี่ (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตรช่างวีลแชร์ (หลักสูตรระยะสั้น) สนามสอบ...
อบรมการจัดการองค์ความรู้ ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์

อบรมหลักสูตร “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์”

นางสาวทวินันท์ โวหาร และนางสาวศรานันท์ ชาญนรา ครูบรรณารักษ์ประจำห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคายเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ...
คุณธรรมอัตลักษณ์ประจำวิทยาลัย

ประกาศใช้ คุณธรรมอัตลักษณ์ประจำวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ประกาศใช้ "มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา" เป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ประจำวิทยาลัย ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เปิดรับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ด่วน

เปิดรับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เปิดรับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง ่ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางต่างๆตามที่ติดประกาศ