You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ทำบุญวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกิจกรรมทำบุญ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเวียนเทียน...
โครงการอบรมกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุมรวมน้ำใจ

โครงการอบรมกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุมรวมน้ำใจ

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าร่วมโครงการอบรมกิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ณ...
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬากรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชน

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬากรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬากรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระเจริญ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษา...
"วันละ 1 บาท (365 วัน) เพื่อพัฒนาการศึกษาของคนพิการ "

"วันละ 1 บาท (365 วัน) เพื่อพัฒนาการศึกษาของคนพิการ "

"วันละ 1 บาท (365 วัน) เพื่อพัฒนาการศึกษาของคนพิการ " ออมวันละ 1 บาทของท่านตลอด 365 วันสามารถช่วยสนับสนุน ผู้พิการที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ธ.กรุงไทย สาขาหนองคาย...
คุณพ่อสุขุม ธนะสิงห์ ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เดินทางมาเยี่ยมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ใน

คุณพ่อสุขุม ธนะสิงห์ ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เดินทางมาเยี่ยมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อสุขุม ธนะสิงห์ ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เดินทางมาเยี่ยมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการดำเนินงานด้านคนพิการ
ขอขอบพระคุณ คุณบวรทัศน์ ดงบังสถาน และครอบครัว ที่นำน้ำ ข้าวสาร และไข่ไก่ มาบริจาคให้กับวิทยาลัยฯ

ขอขอบพระคุณ คุณบวรทัศน์ ดงบังสถาน และครอบครัว ที่นำน้ำ ข้าวสาร และไข่ไก่ มาบริจาคให้กับวิทยาลัยฯ

ขอขอบพระคุณ คุณบวรทัศน์ ดงบังสถาน และครอบครัว ที่นำน้ำ ข้าวสาร และไข่ไก่ มาบริจาคให้กับวิทยาลัยในวันนี้โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้คุณบวรทัศน์ ดงบังสถาน พร้อมครอบครัว ตลอดจนญาติมิตร จงมีแต่ความสุข...
ขอขอบพระคุณ คุณแม่คมคาย พุฒิสันติกุล ที่นำข้าวสารเหนียว และข้าวสารจ้าว มอบให้วิทยาลัยฯ

ขอขอบพระคุณ คุณแม่คมคาย พุฒิสันติกุล ที่นำข้าวสารเหนียว และข้าวสารจ้าว มอบให้วิทยาลัยฯ

ขอขอบพระคุณ คุณแม่คมคาย พุฒิสันติกุล ที่นำข้าวสารเหนียว และข้าวสารจ้าว จำนวนอย่างละ ๑๒ กิโลกรัม มามอบให้วิทยาลัยในวันนี้ โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลให้คุณแม่คมคาย พุฒิสันติกุล พร้อมครอบครัว...
กิจกรรมไหว้ครูและรับศิษย์

กิจกรรมไหว้ครูและรับศิษย์

กิจกรรมไหว้ครูและรับศิษย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  นักเรียนนักศึกษาร่วมพิธีไหว้ครู พิธีการที่ศิษย์แสดงความเคารพและยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่าท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้...
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๔๕ พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร...
กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา นำนักเรียนประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องใน #วันวิสาขบูชา

กิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา นำนักเรียนประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมาหไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพุทธศาสนา นำนักเรียนประกอบพิธีเวียนเทียนเนื่องใน #วันวิสาขบูชา ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้า...