You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลูกศิษย์สำเร็จการศึกษาและเข้าทำงานกับหน่วยงานต่างๆ

ลูกศิษย์สำเร็จการศึกษาและเข้าทำงานกับหน่วยงานต่างๆ

       ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ที่มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนสำเร็จการศึกษาและได้เข้าทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของคนพิการ มอบโอกาสให้คนพิการได้มีงานทำที่มั่นคง...
วันอาภากร ตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี

วันอาภากร ตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

วันอาภากร ตรงกับวันที่ 19 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์        พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์...
กองทุน 50 ปีท่อน้ำไทย มอบรถตู้พร้อมอุปกรณ์เสริม ลิฟต์ไฮดรอลิคยกวีลแชร์

กองทุน 50 ปีท่อน้ำไทย มอบรถตู้พร้อมอุปกรณ์เสริม ลิฟต์ไฮดรอลิคยกวีลแชร์ เพื่อใช้ในกิจการของวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  พ.อ.ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ กรรมการบริหาร บริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด มอบรถตู้พร้อมลิฟท์ไฮดรอลิคสำหรับคนพิการ มูลค่า ๑,๔๘๐,๙๐๐.- บาท ให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เพื่อใช้ในการดำเนินงาน โดย บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล...
วันฉัตรมงคล

วันที่ ๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล

เนื่องจากวันฉัตรมงคลถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒...
เปิดรับสมัครคนพิการเข้าศึกษาต่อ

เปิดรับสมัครคนพิการเข้าศึกษาต่อ

เปิดรับสมัครคนพิการเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรที่เปิด ๑. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) ๒. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (ปวส.) ๓. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คนพิการที่ไม่ได้เรียนหนังสือ อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป) ๔. หลักสูตรระยะสั้นช่างเชื่อม/...
วันจักรี

วันจักรี เป็นวันรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันจักรี ตรงกับวันที่ ๖ เมษายนของทุกปี อันเนื่องมาจากเมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๓๒๕ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 ทรงเสด็จปราบดาภิเษกขี้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที ๒ เมษายน ๒๕๖๓ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ทรงพระเจริญ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย  
เปิดรับสมัครคนพิการเข้าศึกษาต่อ

เปิดรับสมัครคนพิการเข้าศึกษาต่อตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เปิดรับสมัครคนพิการเข้าศึกษาต่อ  หลักสูตรที่เปิด ๑. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) ๒. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.) ๓. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (คนพิการที่ไม่ได้เรียนหนังสือ อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป) ๔. หลักสูตรระยะสั้นช่างเชื่อม/ช่างวีลแชร์
รับสมัครด่วน

รับสมัครด่วน

รับสมัครด่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ทั่วไป 1 ตำแหน่ง (มีใบขับขี่รถยนต์พิจารณาเป็นพิเศษ) - แม่ครัว 1 ตำแหน่ง - ครูโปรแกรมเมอร์ 1 ตำแหน่ง (คนพิการ) - คนสวน 2 ตำแหน่ง (คนพิการ)
วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน