You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ด่วน

เปิดรับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เปิดรับสมัครครูสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง ่ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางต่างๆตามที่ติดประกาศ