You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครด่วน

รับสมัครด่วน

รับสมัครด่วน พนักงานเจ้าหน้าที่ทั่วไป 1 ตำแหน่ง (มีใบขับขี่รถยนต์พิจารณาเป็นพิเศษ) - แม่ครัว 1 ตำแหน่ง - ครูโปรแกรมเมอร์ 1 ตำแหน่ง (คนพิการ) - คนสวน 2 ตำแหน่ง (คนพิการ)
วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ร.10

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอ เดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ หนองคาย
รับสมัครคนพิการ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เข้าเรียนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เข้าเรียนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเปิดรับคนพิการที่ไม่ได้เรียนหนังสือเข้าเรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒...
สอบรับนักเรียนใหม่

การสอบรับนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๖๒

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย เปิดรับสมัครนักเรียน-นักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ตลอดเดือนมีนาคม-พฤษภาคม โดยในวันที่ ๓๐...
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เข้าเรียนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เข้าเรียนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว เข้าเรียนในระดับ ปวช. ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และเปิดรับคนพิการที่ไม่ได้เรียนหนังสือเข้าเรียนในระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒...
กิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม การสอบรับนักเรียนเข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย

ประมวลภาพกิจกรรม การสอบรับนักเรียนเข้าศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
รับสมัครสอบคนพิการเข้าเรียน

รับสมัครสอบคนพิการเข้าเรียน

รับสมัครสอบคนพิการเข้าเรียน หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวส. หลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน หลักสูตรเบเกอรี่ (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตรช่างวีลแชร์ (หลักสูตรระยะสั้น) สนามสอบ...
อบรมการจัดการองค์ความรู้ ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์

อบรมหลักสูตร “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์”

นางสาวทวินันท์ โวหาร และนางสาวศรานันท์ ชาญนรา ครูบรรณารักษ์ประจำห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคายเข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตร “การจัดการองค์ความรู้ : ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์” รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ...
คุณธรรมอัตลักษณ์ประจำวิทยาลัย

ประกาศใช้ คุณธรรมอัตลักษณ์ประจำวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ประกาศใช้ "มีวินัย รับผิดชอบ จิตอาสา" เป็นคุณธรรมอัตลักษณ์ประจำวิทยาลัย ภายใต้โครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑