You are here

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสอบคัดเลือกคนพิการเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผลการสอบคัดเลือกคนพิการเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผลการสอบคัดเลือกคนพิการเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ #ผลการสอบคัดเลือกรอบแรก ขอแสดงควมยินดีกับคนพิการที่ผ่านการคัดเลือด้วยนะคะ #กำหนดการสอบคัดเลือกรอบที่ ๒ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕
ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระเจริญ ๒ เมษายน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๗ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๔ ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง...
เปิดรับสมัคร ผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

เปิดรับสมัคร ผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว

ข่าวดี!!! วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เปิดรับสมัคร #ผู้พิการทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว เพื่อเข้าเรียนในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)...
๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษา

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษา

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อหารายได้สมทบทุนการศึกษา วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๕ น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ๒๐๑ ม.๔ ซ.ดอนแดง ๓ ต.มีชัย อําเภอ เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย
เชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบริจาคช่วยน้องผู้พิการสู้ภัยโควิด

เชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบริจาคช่วยน้องผู้พิการสู้ภัยโควิด

เชิญผู้ใจบุญทุกท่านร่วมบริจาคช่วยน้องผู้พิการสู้ภัยโควิด #รวมน้ำใจช่วยน้องสู้ภัยโควิด-19
ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาพิการ

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาพิการ

#ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญและเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาพิการ ขอเชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาตามกำลังศรัทธา สามารถร่วมบริจาคได้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย...
มาตรการการป้องกันการติดเซื้อโรคระบาด COVID-19

มาตรการการป้องกันการติดเซื้อโรคระบาด COVID-19

ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเซื้อโรคระบาด COVID-19 เพื่อตัวท่านและคน ที่ท่านรัก
เชิญร่วมบริจาคช่วยน้องผู้พิการสู้ภัยโควิด-19

เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือน้องผู้พิการสู้ภัยโควิด-19

เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือน้องผู้พิการสู้ภัยโควิด-19
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันต่อต้านยาเสพติดโลก

๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันต่อต้านยาเสพติดโลก

สาร จากนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๔ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔