You are here

กิจกรรมและความร่วมมือ

คุณพงศธร เสียงเสนาะ (พี่ปู) จากชมรมฟิตเนสหนองถิ่น จังหวัดหนองคาย มอบเครื่องออกกำลังกาย

นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยเลขาฯ...

ครูบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการออนไลน์...

นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เข้าร่วมรับการอบรมในหลักสูตร...

ขอขอบพระคุณ คุณธีรวัฒน์ สุวรรณสิน เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เมนูขนมจีนน้ำยาและไอศกรีม

มอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับครูที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ครูดีศรีอาชีวศึกษา และ“คนดีศรีอาชีวศึกษา”...

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ...

วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดพิธีไหว้ครูและพิธีรับศิษย์ ประจำปีการศึกษา...

คณะครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระราชูปถัมภ์ฯ...

ผู้บริหาร ครูและบุคลากรร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2564

บริษัทโตโยต้าหนองคาย ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมปันความสุขเพื่อน้อง ณ...

สมัครสอบรับนักเรียนใหม่ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงการและแผนงบประมาณ (รุ่นที่ ๒...

#สืบสานภูมิปัญญา #สร้างคุณค่าสู่อาชีพ จักสานเครื่องจักสานด้วยวัสดุต่าง ๆ...

รับการนิเทศก์การเรียนการสอนจากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วันจันทร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๓...

ร่วมทำบุญและเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดสุริยวงศาวาส อำเภอเมืองหนองคาย...

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนักศึกษา...