You are here

กิจกรรมและความร่วมมือ

แข่งขันทักษะวิชาชีพ การออกแบบและการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์โมชั่นกราฟิก

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคนพิการตัวแทนจังหวัดหนองคาย ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 “...

ขอขอบพระคุณ คุณครูเพียรพร มาลาอบ พร้อมวิทยากรและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองคาย...

ขอขอบพระคุณ คุณเยาวภา เป็นสุขเลิส พร้อมคณะที่นำขนมมามอบให้วิทยาลัย เพื่อให้น้อง ๆ...

ขอขอบพระคุณ คุณจักรกฤษณ์ และคุณสุวาสินีย์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยฯ พร้อมครอบครัว...

ขอขอบพระคุณมูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน จังหวัดหนองคาย

ขอขอบพระคุณ คุณพลอย และพี่ ๆ จากโรงแรมพลอย อินน์ หนองคาย (Ploy Inn Hotel Nongkhai)

ขอบพระคุณ คุณพิมลพัชร ประเสริฐกิตสิริ ที่นำนมแลคตาซอย ๑๒๕ มล. จำนวน ๑๐ ลัง มาบริจาค

กิจกรรมวันรำลึกคุณพ่อเรย์ บาทหลวงเรย์มอนล์ แอลลีน เบร็นนัน

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาและผู้ฝึกสอนของวิทยาลัย...

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์การใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ....

ร่วมต้อนรับบาทหลวงโรเจริโอ โกเมส (Fr. Rogério Gomes) มหาธิการคณะพระมหาไถ่ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

กิจกรรมถอดบทเรียน เรื่อง “สถานศึกษาน่าอยู่ ด้วยมือเรา”

ขอขอบพระคุณ คุณดารณีย์ แสนโภชน์ พร้อมครอบครัว ที่เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน

กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย...

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาทุกคน ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายก อวท.วทมน. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖